Calendar de comunicare financiara pentru anul 2022

Nr. crt.
EvenimentData desfãsurãrii
1Publicarea rezultatelor financiare preliminare pentru exercitiul financiar 202118 februarie 2022
2Adunarea Generalã a Actionarilor de aprobare a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2021
11/12 aprilie 2022
3Publicarea raportului anual privind rezultatele financiare pentru exercitiul financiar 202113 aprilie 2022
4Publicarea raportului trimestrial si a rezultatelor financiare pentru trimestrul I 202213 mai 2022
5Publicarea raportului semestrial si a rezultatelor financiare pentru semestrul I 202212 august 2022
6Publicarea raportului trimestrial si a rezultatelor financiare pentru trimestrul III 20224 noiembrie 2022