Societatea GASTRONOM S.A. este persoanã juridicã românã, înfiintatã în baza Legii nr. 15/1990 prin reorganizarea Intreprinderii Comerciale de Stat pentru Alimentatie Publicã, înregistratã la Oficiul National al Registrului Comertului Buzãu sub nr. J10/60/1991 si C.I.F.nr. RO1154474.
Societatea GASTRONOM S.A.functioneazã ca societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Societatea GASTRONOM S.A. functioneazã ca o societatea cu capital integral privat. Actiunile societãtii sunt înscrise si se tranzactioneazã la Bursa de Valori Bucuresti.
În prezent, actiunile societãtii GASTRONOM S.A. se tranzactioneazã pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO sub simbolul GAOY.
Obiectul de activitate al societãtii este “închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii si închiriate”- cod CAEN 6820, adresându-se segmentului de clienti persoane juridice, cât si fizice.
Conform prevederilor actului constitutiv aprobat de cãtre Adunarea Generalã Extraordinarã a Actionarilor din data de 18.01.2012, actualizat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.12.2018, societatea GASTRONOM S.A. a adoptat sistemul unitar de administrare al societãtii, alcãtuit din Consiliu de Administratie /Administrator unic si conducere executivã.
Actul constitutiv si reglementãrile interne contin prevederi privind rolul si atributiile acestor organe de administrare si conducere si delimitarea clarã între responsabilitãtile si atributiile acestora.
Societatea GASTRONOM S.A. este administratã de un Administrator unic desemnat de cãtre Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor din data de 17.12.2018.
Functiile detinute conform contractului de administrare sunt pentru un mandat de 4 ani.

Administratorul unic desemnat de catre Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor din data de 17.12.2018 este doamna Diana Veres.
Conducerea executivã este asiguratã de un director care-si exercitã atributiile în baza contractului de mandat  încheiat cu Consiliul de Administratie.
Directorul societãtii GASTRONOM S.A. este doamna economist Popa Liliana.

Descarca document – pentru vizualizarea documentului este necesar instalarea programului Acrobat Reader
Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, la data de 17.05.2021 , emisa de Depozitarul Central S.A.
Denumire actionarNumar actiuniProcent (%)
S.I.F. Transilvania S.A.215.45370,2882
DDN Global SRL 31.65010.3253
Broadhurst Investments Limited31.62210,3162
Persoane fizice27.365 8,9274
Persoane juridice4380.1429
TOTAL306.528100